Ingen leukemiökning på Preemraff

Dubbelt så många blodcancerfall inträffade under en tioårsperiod i närheten av Preems raffinaderi i Lysekil.
En undersökning visar nu att det inte var bland de anställda på Scanraff/Preemraff ökningen skedde.

Det var inför en planerad utökad verksamhet och miljöprovning vid Preemraff som forskarna studerade samtliga cancerfall under åren 1975-2004 i Lysekil. I församlingarna Lyse och Brastad, som ligger närmast i Preemraffs vindriktning, inträffade 1,5 gånger så många leukemifall jämfört med vad som kunde förväntas. Och under perioden 1995-2004 inträffade hela 19 fall jämfört med förväntade 8,5.

Nu har man börjat undersöka fall för fall och kan redan nu se att de anställda på Scanraff/Preemraff inte är ovanligt hårt drabbade.

Någon förklaring till varför det fanns så många fall i Lyse och Brastad har man inte hittat. Men undersökningar pågår, uppger TT.

-Det vi kan utesluta är att det beror på de anställda. Nu pågår också mätningar av hur höga halterna på utsläppen är, som är klara om ett ungefär ett halvår. Fram till dess kan vi inte få reda på vad det beror på, säger professor Lars Barregård vid arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset till TT.

Förberedelser har också inletts för att undersöka cancersjuklighet hos de anställda vid Preems raffinaderier i Lysekil och Göteborg samt Shells raffinaderi i Göteborg.