Svalt intresse sälja ut allmännyttan

Den 1 juli avskaffas den så kallade stopplagen och det blir fritt fram för kommunerna att sälja ut hela eller delar av sina bostadsbolag. Men intresset så här långt är svalt bland kommunerna.

Inte i någon av de 14 kommunerna i Sveriges Radio Västs område finns konkreta planer på en utförsäljning. 12 av kommunerna är borgerligt styrda och även om en del ledande företrädare tycker att det är bra med ökad frihet är det ingen av dem som driver frågan.

I Vänersborg äger kommunen via AB Vänersborgsbostäder cirka 3 000 hyreslägenheter.

- Där förfogar vi över besluten själva. Det innebär att vi kan behålla hyresrätternas nivå i Vänersborg. Ute på marknaden kan vi inte styra hur fastighetsägare gör, säger centerpartisten Bo Carlsson till Sveriges Radio Väst, Carlsson är kommunalråd i Vänersborg,  där hans parti styr tillsammans med socialdemokraterna.