Jurist JO-anmäler

Juristen och socialdemokratiske kommunpolitikern Torbjörn Stensson i Lysekil har JO-anmält en tjänsteman på tekniska kontoret i kommunen.

Anledningen är att Stensson som ombud för en klient skrev till tekniska kontoret och ansökte om att få köpa kommunal mark.

Det har gått över ett halvår utan att kommunen ens svarat på brevet. Stenssons klient har dessutom tidigare under lång tid själv försökt få till stånd ett avtal med kommunen i markfrågan, utan att få svar.