De boende undrar om Vrångsholmens framtid

Efter rejvfesten norr om Tanum i helgen kommer nu de kritiska frågorna om områdets framtid. Vrångsholmen ägs av norska intressen som har stora planer för området - med bland annat hotell och stugby.

Men nu frågar de boende i Vrångsholmen sig hur seriösa de norska markägarna är när de upplåter mark till bullriga fester med mycket narkotika, i facit. Att planarbetet dröjer så länge vänder de sig också emot - det lägger en död hand över området, säger vrångsholmenbor till Sveriges Radio Väst.