Allvarligt kritik mot Bohuslän -Dals Handikappidrottsförbund

Nu kommer mer kritik mot Bohuslän -Dals Handikappidrottsförbund. En fråga är om det verkligen behövs två anställda på förbundets kansli.

Peter Lundin från Uddevalla Basketförening, en av 11 medlemsföreningar i förbundet ifrågasätter bland annat lönernas storlek för de anställda.

Bohuslän -Dals Handikappidrottsförbund har två anställda på halvtid och har båda mer än 200 000 kronor var i årslön.

Peter Lundin ifrågasätter att det behövs två halvtidsanställningar till de lönerna med tanke på den omfattning av verksamheten som förbundet har.

Han kritiserar också styrelsen beviljades ansvarsfrihet på det det senaste årsmötet, trots att styrelsen inte lade fram någon fullständig årsredovisning.