Stopp för fisket av tunga

Inskränkningarna för fisket blir allt fler. Och nu har forskarna har lagt fram ännu en larmrapport.

Knappt halvvägs in på året är årets kvot av äkta tunga så gott som uppfiskad. Därför har fiskeriveket nu förbjudit svenskt fiske efter tunga i Skagerack och Kattegatt från och med i morgon och fram till årsskiftet.

Samtidigt skärper Världsnaturfonden tonen ytterligare. På Världshavens Dag var budskapet till EU-kommissionen och EU:s fiskeministrar: Ta varningarna på allvar och se till att ta fram återhämtningsplaner för de olika fiskbestånden före årets slut.

- De nödvändiga åtgärder som krävs för att få tillbaka hållbara fiskebestånd saknas fortfarande. Det är mycket oroande att forskarna varje år återkommer med bevis om fiskbeståndens problem, säger Inger Näslund, fiskeansvarig hos Världsnaturfonden WWF.

Världsnaturfonden lutar sig mot Internationella Havsforskningsrådet som nu presenterat ännu en larmrapport om tillståndet för de europeiska fiskbestånden. Forskarna vill sätta stopp för riktat fiske av torsk i både Nordsjön och Kattegatt och vill ha kraftigt minskade kvoter av sill, vitling och rödspätta i Nordsjön.