Slut på växlingsproblemen i Tanum

Nu är tågtrasslet borta i Tanum, växlingen görs hädanefter med med elström.

Hittills har tågklareraren i Tanum cyklat längs spåret för att lägga om växlarna för hand just när två tåg ska mötas - en lösning som påminner om nånting från 1800-talet.

Men i höstas planerade Banverket att skrota den manuella växeln - och därmed skulle tågmöten inte kunna ske i Tanum längre, ett hot mot Bohusbanans framtid.

Det skulle kosta 1,5 miljoner att byta båda växlarna och det fanns bara pengar för att byta den ena. Tanums kommun protesterade och sen grep regionens utvecklingsnämnd in och betalade 600.000 kr. Jobbet började i april och nu är det klart.