Inget vittne till våldtäkten på Smögen

Den 20-åriga kvinna som våldtogs vid Smögenbryggan i helgen ska höras ytterligare av polisen. Uddevallapolisen har tidigare gått ut med en vädjan om att få fram vittnesuppgifter kring våldtäkten, men den vädjan har inte gett resultat ännu. Bland annat vill polisen ha kontakt med de två personer som hjälpte den våldtagna kvinnan till ambulansen som stod i beredskap. Våldtäkten inträffade i samband med studenternas firande på Smögenbryggan.