Brott att anställa rektorn på Linneaskolan

Rektorn på Linnéaskolan i Ljungskile saknar helt erfarenhet från skolvärlden. Trots det så valde styrelsen att anställa honom, vilket är ett brott mot skollagen enligt undervisningsråd Inger Lindfors vid Skolverket.

I skollagens andra kapitel i friskoleförordningen står det: ”Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt”

Rektor Anders Hedman kommer från näringslivet och är civilingenjör. Trots bristande erfarenhet valde ändå Linnéaskolans föräldradrivna styrelse att anställa Anders Hedman.

- Vi har fullt förtroende för rektorn, säger Mikael Bjuhr, ordförande i Linneaskolans styrelse.

En granskning som Sveriges Radio Väst har gjort, visar att tre av fyra lärare saknar behörighet på Linnéaskolan.