Instabila personer lyder doktorn bäst

Hur vi följer doktorns ordinationer är väldigt olika, visar en undersökning gjord vid Högskolan Väst. Studien har undersökt hur olika personlighetstyper beter sig när det gäller att följa doktorns instruktioner.

Vad som konstaterats är att människor som har ett utåtriktat sätt inte är särskilt lydiga. Personer som betraktas som känslomässigt instabila är betydligt bättre på att följa doktorns order. Hela studien, som inte är avslutad, kommer att omfatta 1 100 personer. Undersökningen är ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs universitet och Högskolan Väst.