Läkarbrist hotar vården i sommar

Bristen på distriktsläkare, psykiatriker och specialistsjuksköterskor hotar vården på vårdcentraler, BB och inom psykiatrin i sommar.

Enligt Svenska Distriktsläkarföreningen saknas det 2 000 läkare för att uppfylla statens mål på totalt 6 000 läkare på landets vårdcentraler. Särskilt kärvt är det i de norrländska landstingen, Västra Götaland och delar av Småland och Skåne, skriver TT.