Friskolan Linnéaskolan

Sveriges Radio Väst har granskat friskolan Linnéaskolan i Ljungskile. Det visar sig att skolan leds av en rektor utan pedagogisk erfarenhet och med en majoritet av obehöriga lärare.


Här har vi samlat nyheterna från serien:

11 juni:
Tre fjärdedelar av Linnéaskolans lärare obehöriga: Tre av fyra lärare på friskolan Linnéaskolan i Ljungskile är obehöriga. Det visar en granskning som Sveriges Radio Väst har gjort.

Den höga andelen obehöriga lärare på Linnéaskolan i Ljungskile kan kan jämföras med Fridaskolan i Uddevalla där 88 procent av lärarna har behörighet.
Linnéaskolans rektor Anders Hedman är inte oroad, trots den låga behörigheten. Han anser att eleverna uppfyller målen på ett bra sätt och att det tyder på att lärarna är kompetenta.
Lärarförbundet i Uddevalla är kritiskt mot den låga behörigheten, och har under flera år krävt att skolan ska ta tag i problemet.
Linnéaskolan är en 7-9 skola med humanistisk inriktning och drivs av föräldrar. 

Hör ett längre reportage med rektor Anders Hedman och  Christina Sandström, chef för utbildningsstatistik på skolverket med flera.
  

Skolverket oroas av Linnéaskolan: Den låga andelen behöriga lärare på friskolan Linnéaskolan i Ljungskile oroar skolverket. Sveriges Radio Västs granskning har visat att tre av fyra lärare är obehöriga.
– 25 procent låter väldigt lågt, säger Christina Sandström, chef för utbildningsstatistik på skolverket. Alla lärare ska ju ha en examen enligt skollagen, säger Christina Sandström.
 

Föräldrar kritiserar Linnéaskolan: Linnéaskolan i Ljungskile har stora problem med obehöriga lärare, endast 25 procent är behöriga enligt Sveriges Radio Västs granskning. Och nu har två föräldrar valt att berätta om deras erfarenheter.
– Ingenting fungerar. Det finns ingen kontakt med skolan, säger en förälder som vill vara anonym.
 

12 juni:
Brott att anställa rektorn på Linneaskolan: Rektorn, Andreas Hedman på Linnéaskolan i Ljungskile saknar helt erfarenhet från skolvärlden. Trots det så valde styrelsen att anställa honom, vilket är ett brott mot skollagen enligt undervisningsråd Inger Lindfors vid Skolverket.

Bra betyg trots dåliga provresultat: Hör ett  längre reportage om rektorn, Andreas Hedman utan pedagogisk utbildning. Och om skolan som ger sina elever bra betyg trots att 20 procent av eleverna inte klarade de nationella proven i matematik.
Eva Myrberg är universitetslektor vid Göteborgs universitet. Andreas Gunnarsson som är lärare i matematik och fysik på Östrabogymnasiet.

Brist på utbildade lärare gör betygen otillförlitliga: På Linnéaskolan i Ljungskile klarar eleverna målen bra, trots att dom flesta lärarna saknar fullvärdig utbildning. Men enligt Eva Myrberg forskare vid Göteborgs universitet, kan bristen på utbildade lärare göra att betygen inte blir tillförlitliga för eleverna.

13 juni:
Politiker ringer upp oss och reagerar på vår granskning: Nu reagerar Anders Johansson (s) före detta ordförande i barn- och Utbildningsnämnden i Uddevalla kommun, på Sveriges Radio Västs granskning om Linnéaskolan i Ljungskile.
– Det jag har hört i Sveriges Radio Väst skapar inte förtroende för Linneaskolans sätt att driva skolan. Jag är förvånad över att skolan inte har hört av sig till oss, säger Anders Johansson till Sveriges Radio Väst. Efter Sveriges Radio Västs granskning kommer nu Anders Johansson att agera:
– Ja, absolut, vi kan ju inte stilla lyssna på de rapporter vi får och låta det fortsätta. På något sätt måste vi ta tag i det här, säger Anders Johansson (s).

Uddevalla granskar friskola: Nu ska ansvariga politiker i Uddevalla kommun se över bristerna  på friskolan Linneaskolan i Ljungskile. Det efter Sveriges Radio Västs granskning.  
Att majoriteten av lärarna på skolan är obehöriga och att rektorn har bristande pedagogisk erfarenhet kommer som en överraskning för Hans Jonasson, Uddevallapartiet, vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. 

Efter Sveriges Radio Västs granskning kommer nu politikerna i Barn och Utbildningsnämnden i Uddevalla Kommun att agera.
Mikael Höglund som är nämndens ordförande kommer att ha möte med Linneaskolan.
– Jag tror att detta kommer leda till att Linneaskolan blir en bättre skola, för det är klart att nu känner det trycket att ta tag i detta, säger Hans Jonasson.
 

14 juni:
Skolverket granskar Linneaskolan: Nu kommer Skolverket att inspektera Linnéaskolan i Ljungskile och övriga skolor i Uddevalla kommun. Och Skolverket kommer ta med sig de uppgifter som kommit fram i Sveriges Radio Västs granskning, när de gör sin inspektion, säger Mats Löwing, undervisningsråd på Skolverket i Göteborg.
– När vi får sådan här kännedom ska vi givetvis titta på det, säger han till Sveriges Radio Väst.
Skolverket har redan påbörjat en granskning av skolorna i Uddevalla kommun. Så någon extra inspektion vid Linneaskolan kommer inte att ske. Enligt Mats Löwing kan vem som helst be om en inspektion, men det är mycket ovanligt att Skolverket går in och gör en extra inspektion av en skola.
– Vi har inte gjort det i Göteborg vad jag kan erinra mig, säger han.
Sedan tidigare har Uddevalla kommun meddelat att ansvariga politiker ska se över bristerna på friskolan Linneaskolan. 

16 juni:
Rektor satsar på utbildning: Efter Sveriges Radio Västs granskning av friskolan Linneaskolan står det nu klart att rektorn Anders Hedman ska gå den statliga rektorsutbildningen.
Sveriges Radio Väst har i sin granskning av Linneaskolan fått fram att tre av fyra lärare på skolan är obehöriga, enligt skolverkets definition av behörighet. Dessutom saknar rektorn Anders Hedman pedagogisk utbildning, vilket är ett brott mot skollagen. Men nu säger Anders Hedman att han ska gå den statliga rektorsutbildningen.

Reportrar Thomas Graf och Cecilia Läckberg Blom