Susanne Aronsson anser inte att hon fått sparken

Den sparkade gruppledaren för Sjukvårdspartiet Västra Götaland får stöd av fyra av de fem kollegerna i fullmäktigegruppen i regionen. - Vi står helt bakom Susanne Aronsson som gruppledare. Det är fullmäktigeegruppen som utser gruppledare, säger fullmäktigeledamoten Margaretha Bjälkemo.

Susanne Aronsson själv anser sig fortfarande vara gruppledare för Sjukvårdspartiet. Men Orvar Martinsson, ordförande i partistyrelsen som avsatte Aronsson, har en annan uppfattning: - I oktober valdes Susanne Aronsson till gruppledare och Billy Bertilson till ställföreträdare och när nu partistyrelsen beslutat att entlediga Aronsson går Bertilson in som gruppledare. Enligt Orvar Martinsson säger sjukvårdspartiets arbetsordning att gruppledaren är underställd partistyrelsen.