Fel att sparka gruppledare

Partistyrelsen i Sjukvårdspartiet Västra Götaland gjorde fel när den sparkade Susanne Aronsson som gruppledare. Beslutet bröt mot regionens regler -som står över partiernas egna regler. Det säger arvodesberedningens ordförande Reidar Josefsson:

- Det är fullmäktigegruppen som anmäler till regionen vem som är gruppledare. Som läget är idag finns det ingenting annat än att Susanne Aronsson är gruppledare, säger Josefsson. 

Reglerna förutsätter också att en ordinarie fullmäktigeledamot skall vara gruppledare, men den som partistyrelsen har utsett, Billy Bertilson, är bara ersättare. 

Partistyrelsens förslag att dela gruppledararvodet på flera personer får heller inget stöd av regionens regler: 

- Grundsyftet är att det inte skall delas och skulle det vara så att det finns mycket väl motiverade skäl för det så prövas det av arvodesberedningen.

Med den kunskap jag har i det här ärendet finns det inga skäl att bevilja en sådan begäran, säger Reidar Josefsson.