Säkrare järnvägsområde i Brålanda

Nu ska det bli säkrare för personer som rör sig intill järnvägen i Brålanda. Där har länge saknats staket på Storgatans södra sida mot spårområdet.

De som bor i området har skrivit till Vänersborgs kommun och till Banverket och efterlyst skyddsanordningar.

Banverket har svarat att det inte är deras ansvar. Men nu har kommunen beställt stängsel som ska sättas upp av Banverket. Kostnaden delas mellan Brålanda kommun och Banverket.