Kustkommuner satsar miljoner på hållbar utveckling

Kommunerna i norra Bohuslän (Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil) behöver öka sitt samarbete för att klara turismens ökade tryck på mark- och vattenområden.

Tillsammans med Länsstyrelsen, regionen, Naturvårdsverket, Boverket och Nutek avsätter de fem bohuskommunerna därför 13 miljoner kronor för att skapa en hållbar utveckling.

Det handlar om samspel mellan fysisk planering, miljöpolitik och regional utvecklingspolitik, säger man på Tillväxtsekretariatet Norra Bohuslän.