Protester mot dubbelmoral i Trollhättan

Nykterhetsrörelsen i Trollhättan och stadens ekumeniska råd och predikantförbund tycker att kommunen har en dubbelmoralisk inställning till alkoholproblemen.

Å ena sidan driver kommunen kampanjer mot langning inför skolavslutningen, å andra sidan ger Trollhättan stad generösa tillstånd till många öltält under Fallens Dagar.

Det går inte ihop, skriver de protesterande i ett brev till socialnämnd och fritidsnämnd.