88-åring nekas färdtjänst

En 88-årig kvinna i Sotenäs kommun nekas färdtjänst. Omsorgsnämnden tycker att hon är bra nog för att ta bussen:

Man blir väldigt isolerad, säger kvinnan till Sveriges Radio Väst. Bussen som omsorgsnämnden vill att hon ska ta stannar, förutom på förmiddagen, långt ifrån hennes hus och hon kan därför inte ta sig någonstans.  

Den 88-åriga kvinnan ansökte om färdtjänst i våras men fick då nej ifrån omsorgsnämnden eftersom de ansåg att hon inte hade tillräckligt starka skäl.

Kvinnan överklagade beslutet till länsrätten som beslutade sig för att stå på kvinnans sida. Men omsorgsnämnden i Sotenäs kommun gav sig inte och tog ärendet till kammarrätten som ändrade länsrättens dom.

Det blir därför ingen färdtjänst för kvinnan som säger till Sveriges Radio Väst att hon inte vill störa regeringsrätten med hennes färdtjänstproblem. Den gamla kvinnan kommer istället att skicka in en ny färdtjänstansökan till omsorgsnämnden och hoppas då få ett positivt beslut.
Reporter Marie Hedlund