Bro över Gullmarn en fråga för riksdagen

Folkpartisten Lars Tysklind från Strömstad har skrivit en riksdagsmotion om en bro över Gullmarsfjorden.

En fast förbindelse över Gullmarsfjorden skulle innebära bättre utvecklingsmöjligheter för kommunen och näringslivet i Lysekil. minska miljöbelastningen och lösa problemet med färjans kapacitetsproblem sommartid.

En bro skulle också ha stor betydelse för regionen genom att pendlare skulle komma till Trestadområdet på kortare tid.

Det menar riksdagsledamoten och folkpartisten Lars Tysklind som nu har skrivit en motion till riksdagen om saken.