Västtrafik ger skev bild av resandet

Siffror som Sveriges Radio Väst har granskat visar att Västtrafiks bild av resandet via Öxnereds Järnvägsstation ger en skev bild om hur verkligheten ser ut.

Påstådda låga resandesiffror låg bakom stängandet av vänthallen här. Det kunde du höra i SR Väst förra veckan. Då sa Bo Nilsson på Västtrafik att resandet via Öxered var minimalt med endast 3-4 stycken bytesresenärer och ibland inga alls. Men den bild som Bo Nilsson förmedlar stämmer inte alls överens med de siffror Sveriges Radio Väst tagit fram.

Den statistik som Västtrafik grundar sitt stängningsbeslut på är nästan två år gammal, från november 2005.

Och siffrorna som ska spegla en normal vardag visar att inte mindre än 257 personer byter tåg varje dag på Öxnereds station. Det motsvarar 22 personer varje timme måndag till fredag mellan sex på morgonen och sex på kvällen. Frågan är om man då kan kalla resandet här för minimalt.

Enligt Bo Nilsson på Västtrafik är förutom passagerartillströmingen besparingen på 30 miljoner under 2008 också ett avgörande skäl till stängningen.

140 000 kronor av dessa sparar man varje år på att inte betala stationsägaren Jernhusen hyra för vänthallen. Och eftersom Jernhusen i sitt uppdrag inte har något ansvar för resenärerna här så blir resultatet en stängd vänthall.

Efter att Sveriges Radio Väst berättade om Öxneredsupproret förra veckan har nu Västtrafik bestämt sig för ta fram ny statistik om hur många som byter tåg här. Om siffrorna har ökat på kanske vänthallen öppnas igen om Västtrafik och övriga parter lyckas komma överens.