Färre långtidsarbetslösa i V:a Götaland

Nu minskar antalet långtidsarbetslösa, inte i landet som helhet men i Västra Götaland.

De långtidsarbetslösa har blivit fler, trots att arbetslösheten är den lägsta i Sverige på drygt 15 år. Men i Västra Götaland är bilden delvis en annan. Långtidsarbetslösheten sjunker totalt sett, men ökar bland ungdomarna. Trollhättan är ett exempel på det.

I Lilla Edet har man lyckats ännu bättre. Långtidsarbetslösheten har gått ner med drygt 40 procent på ett år och bland ungdomarna har den i alla fall inte ökat.

– Ju kortare tid man är arbetslös, desto mer attraktiv är man på arbetsmarknaden, säger Carina Wickström, chef för arbetsförmedlingen. Vi jobbar jättemycket med de sökande från första dagen de skriver in sig, säger hon.

– Man får besöka en handläggare och får en handlingsplan. Vi säkerställer att man kan matcha sig själv mot arbetsmarknaden och det gör vi inom en månad.