Svenska yrkesfisket lönar sig dåligt visar kartläggning

Idag börjar SR Radio Västs temavecka där vi kommer att belysa fisken och fisket ur olika synvinklar. Vi skall börja med det svenska yrkesfisket som lönar sig dåligt och ekonomin har i stort sett blivit allt sämre sedan 90-talet då Fiskeriverket började kartlägga lönsamheten inom fisket.

Det senaste året har Tore Gustavsson, chef på Fiskeriverkets enhet för samhällsekonomi, märkt att det blivit något bättre men då från en låg nivå. Och orsakerna står alltså att finna i att fisken minskat samtidigt som båtar och fångstmetoder har blivit allt effektivare på att få upp fisken. Effektiviseringar som också kostar pengar och tvingar fram större fångster.
I en sådan situation så kan man ju fråga sig om det egentligen finns några vinnare.

Om fiskbestånden hade varit större, ja då skulle alla tjäna på detta. Men det har gått åt andra hållet och den svenska fiskeripolitiken och europeiska också har misslyckats där.

- Det skulle behövas kraftiga åtgärder för att få skutan på rätt köl,  tror Tore Gustavsson men ser inte möjligheten i det utan det får bli att fortsätta med förändringar på längre sikt.