Positivt trendbrott för Nordsjötorsk

Lägre dödlighet i torskbeståndet och relativt mycket småtorsk. Enligt Fiskeriverket har det skett ett trendbrott i torskbeståndet i Nordsjön och Skagerrak.

För första gången på sju år är framtidsprognosen god, menar verket som samtidigt manar till varsamhet.

”Fiskeridödligheten ligger fortfarande i nästan samtliga fall över den långsiktigt hållbara nivån”, heter det i ett pressmeddelande.

För flertalet andra arter som kolja och plattfisk är läget oförändrat. Blåvitlingen är däremot på tillbakagång.