Lysekil först i landet med att producera egen el

Lysekil blir först i Sverige med att tillåta hushållen att leverera el till elnätet.

Invånarna kommer på så sätt kunna minska sina elkostnader genom att skaffa solceller eller en vindsnurra. Elen som de producerar till elnätet kommer sedan att dras av från hushållens årliga förbrukning.

En vindsnurra stor nog för ett hus producerar 5000 kilowattimmar per år, vilket är ungefär hälften av ett hushålls förbrukning.

Svenska Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson, säger till Sveriges Radio Väst att han tror att detta kan bli lika populärt som miljöbilarna blev när de kom.