Förslag om rättshjälp vid tvist med försäkringskassan

Det borde gå att få statlig rättshjälp om man är i tvist med försäkringskassan. Det föreslår kristdemokraten Ingemar Vänerlöv från Vänersborg i en riksdagsmotion.

- Avsaknad av rättshjälp gör det näst intill omöjligt för en redan förödmjukad och sjuk patient att få rätt i en tvist med kassan, skriver Vänerlöv i motionen.

Förra året fick bara 13 procent av kvinnorna och 26 procent av männen sina ansökningar om livränta på grund av skada eller sjukdom i arbetslivet godkända av försäkringskassan.

Att det idag inte går att få rättshjälp, alltså ekonomiskt stöd till advokatkostnader vid tvister med försäkringskassan, beror enligt Ingemar Vänerlöv på att det finns en tro på att myndigheterna alltid är objektiva. Men han förvånas över hur olika bedömningarna är från fall till fall, från län till län.

- Utan ett juridiskt ombud - vilket är dyrt - står sig den förfördelade patienten slätt mot kassan som inte behöver tänka på vad det kostar när man tar strid mot sin motpart - patienten, skriver Ingemar Vänerlöv i sin motion.