Tufft liv för norgependlare

Samtidigt som många industrijobb försvunnit från Dalsland är efterfrågan är stor på erfarna industriarbetare i Norge. Det är även många dalslänningar som väljer att arbeta i Norge, trots långa pendlingsträckor.

Ulrika Andersson är en av dem. Hon arbetade tidigare på åmålsföretaget Sem. När de flyttade delar av sin verksamhet till Kina fick hon börja penda till Norge. Men pendlarlivet är tufft.

Varanna vecka pendlar hon hem varje dag, varannan bor hon tillsamans med fem andra i ett hus som bemmaningsföretaget ordnat.

Men hon ångrar sig inte trots den konstanta hemlängtan. Lönen är bra. Dessutom räknar hon med att ska vara en fördel när hon söker framtida jobb, att hon har visat att hon kan tänka sig att pendla.