Rekordmånga fåglar på Vänerns skär i år

I år var det rekordmånga fåglar på fågelskären i Vänern, jämfört med tidigare års fågelinventeringar. Inventeringarna har pågått sedan 1994.

Vid årets inventering fanns det fler häckfåglar än tidigare. Gråttruten som har drabbats av fågeldöd under flera år, är på väg tillbaka.

Däremot minskar storskarvarna och vadarfågeln roskarlen har helt försvunnit.