Bävrar ställer till problem i Vänersborg

Ett gäng med flitiga bävrar har ställt till problem för fastighetsägare i Nordkroken, Vänersborg. Bävrarna har dämt upp en bäck så att vissa fastigheter riskerar att bli översvämmade.

Nu har Vänersborgs kommun grävt bort dammen, efter klartecken från länsstyrelsen. Fast bävrarna har genast satt igång med ett nytt dämme.

Nu lutar det åt att de blir skjutna i stället - jakttiden har just börjat.