Lax är fina fisken för turismen i Dalsland

Laxen i Vänern är grunden för en framgångsrik fisketurism i Dalsland.

Sedan slutet av 80-talet har det skett stora årliga utsättningar av lax-och öringungar i Vänern. Det är ungefär 280 000 lax-och öringungar. E

nligt Tommy Nerstrand, fiskeguide på heltid, är laxfisket i Vänern en förutsättning för fisketurismen. Utsättningarna gör att det finns fisk att dra upp.

- Laxen i Vänern spelar en väldigt viktig roll för fisketurismen i Dalsland och det område jag verkar i, Norra Dalsland säger Tommy Nerstrand.