Mer pengar - annars blir det entréavgift till Gustafsberg

Gustafsbergstiftelsen i Uddevalla, som förvaltar den trehundraåriga gamla badorts- och brunnsmiljön vid Byfjorden, behöver mer pengar från kommunen för att klara parkskötseln.

Efter Strandpromenadens tillkomst i Uddevalla räcket inte bidraget på 45 000 kronor om året, därför begär nu Gustafsbergsstiftelsen att bidraget till parkskötseln ska höjas till 200 000 kronor per år.