Naturreservat i Vänern rustas upp

Västra Götalands äldsta naturreservat - Västra och Östra Fågelön i Vänern - ska fräschas upp. Det har Länsstyrelsen beslutat.

Den under många år eftersatta skötseln av reservatet ska förbättras. Det ska också bli tillträdesförbud under april till maj för att freda häckande tärnor, måsfåglar och änder.

Västra och Östra Fågelön ligger 300 meter ut på östra sidan av Vänern väster om Kinnekulle, en dryg kilometer norr om Blombergs hamn. Här etablerades Vänerns första skrattmåskoloni i början av 1900-talet.