Bättre föräldrastöd i Uddevalla

Föräldrastödet inom Uddevalla kommun skall nu utvecklas och därför har man anställt en person för detta.

Uppdraget blir att se över vilket stöd som finns och hur man kan utveckla detta på ett bättre sätt i Uddevalla.

Det är Statens folkhälsoinstitut som har uppmanat kommunerna till detta och tjänsten finansieras av Hälsopolitiska rådet och Länsstyrelsen.