Fler invandrare hittar jobb i Västra Götaland

Var femte arbetslös invandrare i Västra Götalands län har fått jobb det senaste året. Det är inom vården, trafiksektorn och bemanningsföretag som invandrare framför allt har hittat jobb, enligt Anita Wilhelmsson, på arbetsförmedlingen i Vänersborg.

I Vänersborg har utvecklingen gått ännu snabbare än i regionen som helhet. För ett år sedan var 185 utrikes födda personer öppet arbetslösa i Vänersbort. Vid senaste månadsskiftet var det 133 personer. Det är en förbättring med nästan 30 procent.

En förbättrad arbetsmarknad och utbildningsinsatser som svarar mot arbetsgivarnas behov ser Anita Wilhelmsson som två av förklaringarna.

Många kvinnor med invandrarbakgrund har fått jobb inom vård och omrsorg. Där behövs det personal med kunskaper i andra språk än svenska, berättar Anita Wilhelmsson, ställföreträdande chef för arbetsförmedlingen i Vänersborg