Koljastopp i Skagerrak

Allt fler av årets fiskekvoter börjar att ta slut. Idag beslutade Fiskeriverket förbud mot koljafiske i Skagerrak, Kattegatt och EU:s fiskevatten i Östersjön. Årets kvot är nästan uppfiskad.

Förbudet att fiska kolja börjar gälla från 29 oktober och till årets slut.

Det är fortfarande tillåtet att fiska kolja med handredskap, så länge fisken inte säljs vidare.