Förskolebaracker döms ut av skyddsombud

Lokalerna för två avdelningar på Hälle förskola i Ljungskile är undermåliga att bedriva verksamhet i. Det menar skyddsombudet Ingrid Lindberg och rektor Birgitta Johansson på förskolan, som nu slår larm om bristerna i ett brev till kommunen.

- Det handlar om bullret i lokalerna, ventilationen är dålig, det är trångt, vi har knappt några personalutrymmen och här får vi också göra mer arbete i köket än vad som ingår i våra arbetsuppgifter, säger Ingrid Lindberg. till SR Radio Väst.

Inte nog med det, nu misstänker man också att modulerna på Hälle Förskola där avdelningarna Villekulla och Junibaken nu huserar, har börjat mögla.

De barackliknande modulerna tillkom 2001 när Ljungskile förskola skulle saneras från mögel och sen har dom blivit kvar - i sju års tid. Trots flera påtryckningar från personal och rektor att få riktiga lokaler för verksamheten har ännu inga besked getts om hur det skall bli för de 34 barnen och personalen på förskolan.

Läget har nu blivit så ohållbart på förskolan att skyddsombudet tvingats att begära extra snabb hantering av problemen på Hälle i något som kallas för ”66a begäran” i arbetsmiljölagen. I den påtalar skyddsombudet bristerna och enligt lagen måste bristerna åtgärdas skyndsamt.

Att många flyttar in till Ljungskile och att det byggs mer gör också att bättre lokaler behövs omgående för att ta emot de ökande kullarna.

Hans Jonasson (up), förste vice ordförande i Barn och Utbildningsnämnden, som anvarar för verksamheten på Hälle förskola, säger att han vet om problemet men han kan idag inte lämna besked när förskolan kan få nya lokaler:

- Vi skall ha ett förskole- och grundskoleråd i Ljungskile i början av november och då hoppas vi kunna ge besked om framtiden för barnen och personalen på förskolan, säger Hans Jonasson.

Text: Thomas Graf
Epost:
thomas.graf@sr.se
Telefon: 0522-67 00 52