Högstadieskolan kan försvinna från Hedekas

Hedekas kan bli av med sitt högstadium. Det är en av konsekvenserna som kan hända om Barn- och utbildningsnämnden i Munkedal säger ja till en utredning som utbildningschefen Leif Iveram tagit fram.

Rapporten föreslår att högstadiet flyttas och att sen lågstadiet på Fisketorpsskolan flyttar in på Hedekasskolan.

Peter Andersson, boende i Hedekas, säger till SR Radio Väst att flera Hedekasbor kommer delta på Barn- och utbildningsnämndens möte imorgon för att visa att man tycker planerna på att flytta högstadiet är fel.