Köerna minskar till psykiatrin

Det har blivit lättare att få tid inom psykiatrivården både för barn och vuxna i Västra Götalandsregionen.

Andelen vuxna patienter som förra året fick vård inom 90 dagar ökade från 73 till 88 procent medan det inom barn- och ungdomspsykiatrin var ökningen från 77 till 91 procent.
Det framgår en ny rapport för psykiatrins verksamhet under 2006.