Planer inför översvämningar behövs

Översvämningar och ras- det är naturkatastrofer som kan bli vardag i framtiden. Det var budskapen på Vänerdagen i Säffle.

Vänern väntas stiga med två meter inom 20 år och då gäller det för kommunerna att börja planera inför de stora klimatförändringarna. Det säger Bengt Holgersson, ansvarig för statliga Klimat-och sårbarhetsutredningen.

I Västsverige kommer regnvädren  bli omfattande och Vänern kommer att få svårt att svälja undan allt vatten. En översvämning runt Vänern kostar runt 7 miljarder. Det kan bli aktuellt med en tunnel till Västerhavet men det brådskar med arbetet för bl. a. kommunerna

- Alla intressenter runt Vänern måste djuploda i ämnet och försöka att hitta en lösning men det kommer att ta tid, säger Bengt Holgersson, ansvarig för statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen.

Regeringen räknar med att lägga fram en klimatproposition till nästa höst. Då blir det klart hur staten ska agera inför klimatförändringarna. Men redan nu kan kommunerna förbereda sig. Arvika kommun drabbades hårt för sju år sedan och har nu en handlingsplan som kan kosta bortåt 80 miljoner. Men det är det värt säger Anders Norrby, Vatten- och avloppschef i Arvika.
 Reporter: Charlotte Andersson