Lugnande besked för stomiopererade

Nu får oroliga stomiopererade personer här i väst lugnande besked från Västra Götalandsregion. Oron gäller att regionen inte ska klara av att hålla samma stora sortiment som apoteken gör.

Igår rapporterade vi att många av de 5 000 stomisterna här i regionen är oroliga för hur det ska bli med deras bandage, om regionen ska ta över hanteringen från apoteken.

Enligt Marianne Nykvist, projektledare i Västra Götalandsregionen för utredningen om de stomiopererades hjälpmedel kommer patienternas behov att tillgodoses.

– När man gör en upphandling måste man utgå från patientbehoven, säger hon.  Och då måste vi ha ett variet utbud av produkter, som stämmer för de här patienterna.