Snart rökförbud inom kriminalvården

Från den förste januari gäller det totalt rökförbud i alla fängelser och häkten i landet. Men både i Uddevallas häkte och på Brinkebergsanstalten i Vänersborg har man valt att redan införa rökstoppet. Och enligt Karin Eriksson som är kriminalvårdsinspektör på Brinkeberg har det funkat bra:
- Vissa tycker att det är väldigt skönt, säger Karin Eriksson.

Från den tredje december får de intagna bara röka utomhus. Eftersom Brinkeberg är en låst avdelning betyder det att de intagna nu bara får röka under den entimmespromenad som man har varje dag.

Anledningen till att man inför ett rökstopp i Sverige är att de anställda ska ha en rökfri miljö, men enligt Karin Eriksson finns det flera positiva effkter av ett rökförbud. Till exempel finns det undersökningar som visar att de som vill komma ur sin kriminalitet har större chans att lyckas om de slutar röka.

På Brinkebergsanstalten valde man att införa rökstopp i december för att förädringen inte skulle hamna mitt i helgerna. Och där har det fungerat bra. Flera intagna har till och med sett det som ett sätt att sluta röka.