Kustkvoten för sill 2008 klar

Fiskeriverket har nu bestämt kustkvoten för fiske av sill i Skagerrak och Kattegatt under 2008.

Kvoten är satt till 200 ton sill för fiske med passiva redskap, vadredskap med ett djup av mindre än 35 meter och en omkrets mindre än 360 meter. Kvoten gäller också fiske med trål för fartyg under 12 meters längd.

Högst 50 procent av kustkvoten får fångas vid trålfiske.