Livsmedelsinspektör vill ha tydligare regler kring kötthantering

Efter köttfärsskandalen har frågan om vilken utbildning de butiksanställda har blivit aktuell. Den som arbetar med livsmedel måste ha ”tillräcklig utbildning för arbetsuppgiften i fråga”. Men exakt vad det betyder är oklart.

I EU-förordningen om livsmedelshygien står att man ska ha utbildning, men det står ingenting om vilken utbildning eller på vilken nivå. Det kan räcka med att butiksägaren visar hur man gör.

- Det är luddigt, säger livsmedelsinspektören Ingela Johansson på Uddevalla kommun. Det är en av de stora bristerna, att vi inte har ett lagkrav där det framgår vad som ska krävas av den som hanterar livsmedel.

Livsmedelsverket vill också se strängare regler och föreslagit att det blir obligatoriskt med utbildning på en viss nivå.

Text: Susanne Nobel
Epost:
susanne.nobel@sr.se
Telefon: 0522-67 00 25