Föräldrar frias för babymisshandel

De två unga småbarnsföräldrar från Vänersborgsområdet som har åtalats för att brutalt ha misshandlat sin tre månaders dotter friades idag av Vänersborgs Tingsrätt.

Anledningen är att åklagaren inte kunde bevisa vem av föräldrarna som orsakade barnets skador.

Misshandeln uppdagades i slutet av september och det är belagt att den har pågått sedan juli, när barnet var nyfött. Skadorna som barnet fick var livshotande och flickan kommer att få bestående men. Men mamman och pappan skyller på varandra och säger båda att de sett den andra föräldern skaka barnet.

En nämndeman var skiljaktig och ville döma båda föräldrarna för grov misshandel.