Bohuslän

Fisken i havet krymper i storlek

Det storskaliga fisket gör att fiskar inte bara blir färre till antalet utan också mindre i storlek. Det slår nu forskare vid Fiskeriverket fast. Orsaken är att vi idag tar upp stora mängder stora fiskar. De små fiskarna växer därför långsammare, får en tidigare könsmognad och också en mindre storlek.

Fiskhandlaren Peter Osbeck på Ernst Fisk i Uddevalla bekräftar att fisken blivit allt mindre på senare år:

- Ja, här får vi inte in så mycket större fiskar längre. Det märks. Vad det beror på vet jag inte. Det här kan ju leda till mindre försäljning för oss fiskhandlare på sikt, säger fiskhandlare Peter Osbeck.

Anna Gårdmark är en av forskarna på Fiskeriverket som sammanställt de senaste 10 årens forskning på området.

Uppgifterna presenterades nyligen i den internationella vetenskapstidskriften Science. Där slår forskarna fast att den utvecklingen av tex fisksorter som torsk, lax, kolja och spätta har skadats av det storskaliga fisket.

- Framför allt börjar fiskarna växa långsammare och de blir könsmogna tidigare. De är mindre i storlek idag. Mindre individer lägger färre ägg och ägg av sämre kvalitet. Det innebär också ekonomiska effekter. Ofta är det ju så att större fiskar betingar högre kilopris så att man kan få ett lägre värde på fångtten om den här utvecklingen håller i sig. Och det kan också vara så att fiskarna kan få en lägre totalfångst också, säger Anna Gårdmark.

Det som publicerats i forskarnas rapport har länge varit känt i en mindre krets. Men efter publiceringen i vetenskapstidskriften Science har frågan om mindre fiskeindivider nu uppmärksammats stort i hela världen.

Det Anna Gårdmark nu efterlyser är en slags miljökonsekvensbeskrivning av fiskens utveckling på lång sikt:

- Det vi vill ha är en evolutionär miljökonsekvensbeskrivning om att utreda fiskets långsiktiga effekter. Vi vet för lite om det idag och vill få mer kunskap om detta, säger forskaren Anna Gårdmark.

Text: Thomas Graf
Epost:
thomas.graf@sr.se
Telefon: 0522-67 00 52