Uddevalla

RUS överklagar flytt av akutvården

Nu-sjukvårdens beslut om att flytta akutvården från Uddevalla sjukhus till Näl har överklagats till länsrätten. Det är föreningen Rädda Uddevalla sjukhus som har överklagat.

Överklagan, som består av ett 117-sidigt dokument, handlar framförallt om att Nu-sjukvården har överskridit sina befogenheter och att beslutet har tillkommit på olagligt sätt.

Nu-sjukvårdens ordförande Britt-Marie Andrén Karlsson säger till Sveriges radio väst att hon inte förstår på vilken grund överklagan har gjorts, men säger att det inte betyder nånting för dem.

De kommer att jobba vidare som planerat.