Lysekil

Forskningsstation mister sitt forskningsfartyg

Kristinebergs marina forskningsstation i Fiskebäckskil mister sitt forskningsfartyg Arne Tiselius, när Kristineberg lämnas över till Göteborgs universitet på måndag.

Kungliga vetenskapsakademien, som har drivit Kristineberg i 130 år, ska sälja forskningsfartyget, så från och med måndag måste forskarna i stället använda Göteborgs universitets fartyg ”Skagerack”, som ligger på Öckerö utanför Göteborg.

En utredning har fastslagit att ”Skagerack” ska flyttas från Öckerö till Kristineberg, men fackliga förhandlingar med båtens besättning förhalar beslutet.

Förutom att Kristinebergs resurser minskas, när forskningsfartyget Arne Tiselius säljs, så ska också mark och en del byggnader säljas på Kristinebergs område i Fiskebäckskil.