Västsverige

Bussåkare i Fyrbodal nöjdare än i Göteborg

Västtrafik i Fyrbodal hamnar på sjätteplats i nöjdhetsligan när landets buss- och tågresenärer bedömer sina kollektivtrafikbolag. 72 procent av resenärerna är nöjda.  Däremot hamar Västtrafik långt ner på listan i Göteborgsområdet

Bara 58 procent av västtrafiks resenärer i Göteborgsområdet är nöjda och lite mer, 60 procent, av Västtrafiks resenärer i Sjuhäradsområdet. Nöjdast är bussåkarna i Luleå. Undersökningen är gjord av Svenska Lokaltrafikföreningens Kollektivtrafikbarometer.

Här är hela listan:

Område, Procent nöjda

Luleå 88 %

Jämtland och Norrbotten 82 %

Västerbotten och Karlstadbuss 78 %

Värmlandstrafik, Hallandstrafik och Örebro 74 %

Västtrafik Skaraborg, Skånetrafiken, Kalmar 73 %

Västtrafik Fyrbodal, Kronoberg, Jönköping och Västmanland 72 %

Blekingetrafiken 71 %

X-trafik (Gävleborg) 70 %

Östgötatrafiken 69 %

Västernorrland 68 %

Uppland, Sörmland, Gotland och Dalatrafik 66 %

Umeå 64 %

Uppsala 62 %

Västtrafik Sjuhärad 60 %

Storstockholms Lokaltrafik 59 %

Västtrafik Göteborg 58 %