Västra Götaland

Enkät ska ge svar på hur många 14-åringar som säljer sex

14-åringar i Västra Götaland säljer sex. Nu skall man genom intervjuer och enkäter försöka ta reda på hur många ungdomar det är som säljer eller byter sexuella tjänster mot pengar, alkohol eller tak över huvudet.

2004 gjordes en enkätstudie på gymnasieungdomar där man ställde frågan om man någon gång sålt sexuella tjänster, den gången svarade 1.4% av ungdomarna ja.

Men Jonna Abelsson på Prostitutionsgruppen i Göteborgs Stad, tror att deras kartläggning kan ge större siffror. Detta eftersom man nu förutom en enkät, även ska genomföra intervjuer med både ungdomar själva och yrkesverksamma ute i kommunerna som träffar ungdomarna.

På så sätt kan man även fånga upp ungdomar i gråzonen, de som inte tycker att det de gör är att kalla prostitution eller att sälja sex.