Fler dödsolyckor efter fall

Antalet dödsolyckor i Sverige ökar. Klart flest dödsfall orsakas av fallolyckor.

Varje vecka dör nu i genomsnitt över 50 personer till följd av olyckor i Sverige. Enligt nationellt centrum för lärande från olyckor (NCO) vid räddningsverket ökade antalet omkomna i fallolyckor med 50 procent mellan 1995 och 2005.