Befolkningsstatistik

Städerna växer-glesbygden blir glesare

Trollhättan och Uddevalla fortsätter att öka sitt invånarantal. Men kommunerna i Dalsland har minskande folkmängd. Idag redovisar SCB färska befolkningssiffror över förändringarna mellan helåren 2006 och 2007.

Uddevalla har idag nästan 51 000 invånare och Trollhättan mer än 54 000. Båda ökade med mellan 400 och 500 personer. Vänersborg minskade till under 37 000 invånare. Övriga dalsländska kommuner går alla bakåt i invånarantal. Mest minskar Åmål och Bengtsfors med drygt 120 färre invånare. Dals-Ed och Mellerud minskar med 65 - 70. I övriga kommuner här i Väst är förändringarna marginella med små minus och plus. Orust ökar rejält till över 15 000 invånare.